Allochtoon

2009 - 2015

Allochtoon, de term die duidt op een « persoon die van elders komt », is de titel van deze serie zelfportretten. Elk werk is een afbeelding van de artiest, altijd gelijkaardig maar ook altijd anders, net zoals de vreemdeling in zijn nieuwe land. De bevreemdende blik waarmee de artiest naar zichzelf kijkt is verbonden met het vraagstuk hoe het concept « allochtoon » moet begrepen worden. Hoe lang kunnen we een immigrant beschouwen als een allochtoon ? Wanneer zijn we niet meer vreemd tegenover onszelf ? Is het voldoende om een woord uit een taal te bannen om de werkelijkheid of de perceptie ervan definitief uit te schakelen ? Zoveel is duidelijk : dit werk roept vele vragen op.
- Christine Mirkes -

 

Pagina's

  • Artists never die
  • copyright Encq ©2014