Beautiful People

2009-2014

"Elk portret, geestdriftig geschilderd, is niet het portret van het model maar van de artiest" - Oscar Wilde

De zoektocht naar een wezenlijk emotionele gelijkenis en naar de uiting van de bevoorrechte relatie tussen de artiest en zijn model, plaatst in deze portretten "de andere" in het daglicht en verwijst onvermijdelijk naar zichzelf. De confrontatie tussen de blik van hij die wordt geschilderd en hij die schildert, dompelt de toeschouwer onder in een picturaal universum waarvan hij uiteindelijk zelf het centrum wordt.
- Christine Mirkes -

barfly

afmeting: 
100cm x 100cm


Pagina's

  • Artists never die
  • copyright Encq ©2014